Visuel

SERVICEPLANLÆGGER

Grafisk servicetidsplan til Microsoft Dynamics NAV

Servicemodulet i Microsoft Dynamics NAV understøtter mindst to forskellige roller, når det drejer sig om at styre serviceordrer: (a) sælger eller servicetekniker opretter en serviceordre og herunder de grundlæggende oplysninger såsom kunde, serviceartikler og svardato. Derefter (b) skal planlæggeren tildele serviceordrerne til serviceteknikerne samt planlægge arbejdstid og prioritering.

 

Visual serviceplanlægger er et fuldt integreret add-in til Dynamics NAV, der understøtter det daglige arbejde som serviceplanlægger. Den kombinerer en visuel præsentation af servicetidsplanen for alle serviceteknikere med oversigt over endnu ikke tildelte serviceordrer. Brugerne kan se belastningen for servicebemandingen på en tidslinje og kan tildele nye serviceopgaver via drag & drop. Visuel serviceplanlægger giver også mulighed for at skabe afhængigheder mellem serviceopgaver, aflyse eller ændre serviceordreallokeringer samt ændre længde og timing af serviceordrer.

 

 

Visuel Serviceplanlægning strømliner
planlægning af serviceordre og ressourceudnyttelse

 1. Informationsværdi: Se serviceordrer, serviceartikellinjer, ressourcer og ressourceudnyttelse på et øjeblik. Se både servicetidsplanen og endnu ikke tildelte serviceordrer.
 2. Beslutningsværdi: Optimer serviceallokeringen. Forstå konflikter og udfør korrigerende handlinger med drag & drop.
 3. Forretningsværdi: Bedre ledelse og udnyttelsesgrad i serviceorganisationen, hurtigere reaktion på uforudsete ændringer.

 

 

“Dobbelt Gantt-diagram” oversigt

 • Øverste Gantt-diagram: viser tidsplan over serviceopgaverne for hver ressource. Bjælkens farve indikerer serviceordrens prioritet.
 • Nederste Gantt-diagram: viser endnu ikke fordelte serviceordrer/serviceartikellinjer. Symbolet indikerer svartid.
 • Drag and drop serviceartikellinjer fra det nederste Gantt-diagram til det øverste Gantt-diagram.
 • Skift varighed af serviceopgaver med enkle musehandlinger.

 

”Træ og Gantt-diagram” oversigt

 • Gantt-diagrammet viser tidsplan over serviceopgaverne for hver ressource.
 • Træ-diagram: endnu ikke tildelte serviceordrer, sorteret efter prioritet.
 • Histogram (Under Gantt-diagram): se ressourceudnyttelse for ressourcer og ressourcegrupper.
 • Drag & drop serviceartikellinjer fra træ-diagrammets opgaveliste over i Gantt-diagrammet.
 • Flyt serviceartikellinjer vertikalt, dvs. fra én ressource til en anden.
 • Skift varighed af serviceopgaver.

 

Udvalgt funktionalitet

 

Fuld integration

Visuel serviceplanlægger er fuldt integreret med Microsoft Dynamics NAV, gennem Dynamics NAV .NET Framework. Integrationen giver et problemfrit samspil mellem add-in og Microsoft Dynamics NAV. Et dobbeltklik på en endnu ikke fordelt serviceartikel åbner serviceordrekortet med den tilsvarende serviceartikellinje. Dobbeltklik på en ressource åbner ressourcekortet.

 

 

Drag & Drop planlægning af serviceordrer

Flyt ej tildelte serviceartikellinjer til servicetidsplanen - enten fra det nederste til det øverste Gantt diagram eller fra opgavelisten til Gantt-diagrammet. Skab nye ressourceallokeringsposter. Ændre varigheden af serviceopgaver interaktivt. Ændre  allokeringen af ressourcer ved lodret at flytte tildelte serviceartikler.

 

 

Forstå og administrer ressourceudnyttelse

Udvælges en ressource eller ressourcegruppe i ”Træ og Gantt diagrammet” vises ressourceudnyttelsen i histogrammet under Gantt-diagrammet. Dette viser effekten på den samlede ressourceudnyttelse ved ændringer i servicetidsplanen.

 

 

Annuller serviceordretildeling, opdel serviceopgaver

Fjern allerede tildelte serviceordrer fra servicetidsplanen og lad dem igen blive vist i ”ej tildelt” området. Opdel serviceordretildeling og planlæg ved rokering af de enkelte bjælker i disponeringsoversigten.

 

PLANLÆGNINGSSUITE

Visuel planlægger er opdelt
i følgende tre områder:

 

Produktion

 

Sager

 

Service

ONLINE DEMO

Få en uforpligtende

GRATIS

online demo

FORHANDLERE AF

Visuel Serviceplanlægning

 

Send forespørgsel
om Visuel
Serviceplanlægning
til din forhandler

 

SE MERE OM

Visuel Serviceplanlægning

 

Fact Sheet

NYHEDSBREV

Få opdateringer og tips til din Naddon løsning.

Visuel Serviceplanlægger fås til:

Microsoft Dynamics NAV 2017

Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Microsoft Dynamics NAV 2013

KONTAKT

RESSOURCER